Furnituremarc.nl

About us

Furnituremarc stelt de klant centraal. Dit komt tot uiting door enerzijds betrokken te zijn en anderzijds door eerst te kiezen voor een bestaande klant alvorens nieuwe klanten binnen te halen. Pas wanneer het huidige klantenbestand verzadigd is in de diepte en breedte, zullen stappen ondernomen worden om het klantenbestand uit te breiden.

Ons motto is: We werken niet voor u, maar met u. Door deze betrokkenheid kan Furnituremarc meedenken met haar klant daar waar andere leveranciers alleen kijken naar verkoopcijfers. Uw succes is bepalend voor het succes van Furnituremarc, de lange termijn staat bij ons centraal.

Furnituremarc is gespecialiseerd in houten meubelen in het midden-hoog segment. We zijn flexibel in de keuze van producten, betalingsovereenkomsten, levering op locatie en voorraadbeheersing. Furnituremarc zit niet vast aan zware processen, maar is flexibel om zich aan te passen aan haar klanten. Uw werkwijze wordt grotendeels onze werkwijze. Neem gerust contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar uw organisatie!

Furnituremarc has a 'customer first' philosophy. This is reflected by being genuine involved with the customer and additionally by its loyalty toward existing customers before focusing on recruiting new ones. Only when the current customer database has received complete service and is satisfied, steps will be taken to expand the business.

Our motto is: We do not work for you, but with you. We want to create and exchange thoughts regarding your whishes, where other suppliers only focus on sales. Your success is crucial to the success of Furnituremarc; a long term commitment is our focus.

Furnituremarc specializes in wooden furniture in the mid-high segment. We are flexible in the choice of products, payment arrangements, delivery location and inventory control. Furnituremarc is not attached to large, complicated processes and is therefore is able to be flexible and to adapt to its customers. Where possible, your operation procedures will be ours. Please feel free to contact us.

We are interested in your organization!